Cilj nastave je da se liječnici upoznaju sa forenzičkim osnovama, sadržajem i metodama rada u oblasti sudske medicine, u mjeri koja im omogućava da shvate medicinski i društveni značaj ove medicinske discipline te da ovladaju dijelovima struke do nivoa samostalnog rada iz oblasti koje se prije svega javljaju u svakodnevnom liječničkom radu. Cilj nastave je i upoznavanje sa važećim zakonskim propisima koji se odnose na liječničko zvanje.

VJEZBE IZ PORODICNE MEDICINE ZA II GRUPU-ASISTENT  DR DZEMILA DELALIC  CE SE ODRZATI U PONEDJELJAK

26.10.20 U 8,00h 

TEMA - ORGANIZACIJA RADA U PORODICNOJ/OBITELJSKOJ  MEDICINI, OSNOVNI KORACI U RADU PORODICNOG/OBITELJSKOG LIJECNIKA, PRINCIPI PORODICNE/OBITELJSKE MEDICINE